Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Friday, July 31, 2009

Kandungan

mahalaga pa ba
o balewala
ang kandungin ka
budburan ng halik
matamis at sabik
di makakaalis
sa higpit
ng yakap kong

para lang sayo
sapagkat sayo
lamang
alaala'y sariwa pa
isang mukha
sa nagdaan
nagpipiyesta
sa aking isipan
alaalang pagmamahal
na nais balikan
kunin sa nakaraan
at gawing ganap

pag ibig mo
pag ibig natin
di man tagumpay
ngunit buhay pa rin

No comments: