Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Saturday, September 12, 2009

Walang Hanggan


ang luha
sahurin man ng balde
aapaw pa rin
pagkat ang hinagpis
di lang nasusukat
ng luha
kundi na rin
ng di na mailuha
pang sakit

Free lovely pic from www.123rf.com

No comments: