Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Thursday, September 16, 2010

Sumamo ng Puso

isang panaginip kung wawariin
mahalin ng ganito
mahalin ng tulad mo
kurutin, sampalin, pisilin
ang sarili
ganap at tunay nga
pag-ibig mo
pag-ibig natin

sana di na naglalaro ang Diyos
di lang basta nanunubok
o kaya'y nagpapahiwatig
na ito'y di panandalian
basta na lang kukunin
mawawala basta Kanya'ng wariin

pagka't ang puso
di lang pagod sa nakaraan
kundi sabik sa tugon at alaga
ng tunay na pagmamahal
pighati'y di na kakayanin
pangungulilang kamatayan 
lamang ang sisikil


Thanks to www.123rf.com for the pic.

1 comment:

LIGHTWORKER said...

i love this my lightworker...salamat...