Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Monday, October 18, 2010

Bakit Nga Naman?

at 5, yaman is already asking 'why' questions such as:

Mommy,
1. Bakit malayo ang moon?
2. Bakit itim ang buhok ko?
3. Bakit thermometer ang nagsasabing may sakit ako?
4. Bakit October 17 ang birthday ko?
5. Bakit nakatira sa ibang bahay si Daddy? (ngek!)

Nakakatakot pala ang lumalaking bata.

No comments: