Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Saturday, October 30, 2010

Tulog Na

ang taong tutulug-tulog
di nangangahulugang
tamad, walang-kwenta
ang tulog siksik sa laman
ng pagod na kalamnan
bumubunga sa pangarap
di mapitas na katuparan
pag aalinlangan sa hinaharap
ang di masuring bukas
isinasantabi sa susunod
kinakalimutan ang ganap

No comments: