Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Sunday, January 9, 2011

Matindi

di man nasisinagan ng araw
umiinit pa rin
ang ulo
di man nagpapasan ng mabigat
pagod pa rin
dala ng puso
di man kalaban maso at semento
bugbog pa rin
ang tumatandang utak

No comments: