Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Sunday, July 3, 2011

A Name for her Sister

magkaka-anak ka pa ba mommy? (will you have a baby again mommy?)

bakit mo naitanong? (why do you ask?)

kasi gusto ko ng magkaroon ng sister? (because i want to have a sister)

magkakaroon ka naman talaga ng sister. diba si ashleigh? (you will indeed have a sister. ashleigh isn't it?)

ayoko na ng ashleigh kasi si sarah mae meron nang ganun din ang pangalan...(i don't like ashleigh anymore because sarah mae has a sister with the same name)

ok mag-isip ka ng pangalan...(ok, think of a name...)

PRINCESS!

ay, wag princess. pag matanda na sya di na bagay..(oh no, not princess. when she's old enough, it wouldn't sound right)

QUEENIE!

lalo na! aling Queenie hindi bagay...(even so! mrs. queenie's doesn't sound right)

LOLA!

ano ba (what!)?! Lola Lola (laughs)...at ayoko din ng...(and i don't also like)

BARBIE!

sabi na...lalong di pwede...(said so...much more inappropriate)

hmmm...FRANCESCA!

hmmm...ikaw ba nag-isip nyan o si tita...(did you think of that or tita)

oy! di ako sainyo nakikialam ha...(hey, i'm not meddling between you two...)

ok, anong nickname nya? parang si ate irs...(so what will be her nickname, just like ate irs')

CHESKA!

ok mag-isip ka pa ng ibang pangalan...dapat dalawa tulad ng saiyo...(ok think of another name...it should be two like yours...)

and so the little girl mulls over another name for the one to come...

No comments: