Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Friday, August 12, 2011

Naman@!

i am not even worth one peso to my mom...
kung mangumusta di magawa
pisong load pa kaya ipauubaya?
wala, wala
tanggapin ang katotohanan
ang pagiging ina ay sa salita lamang

No comments: