Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Thursday, October 6, 2011

Yaman Ko

nami-miss ko na ang parong ni yaman. itong halong vinagre aromatico, gatas asin johnson's baby cologne. makugos asin mahadukan ang aki ko sana ngunyan na, sa atyan o sa aga. makakauli man giraray akong naga.

No comments: