Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Wednesday, February 5, 2014

Pagsusuri't Sakit

Hay sarap may nag aalaga pag ganito
Sarap mabuhusan ng pagmamahal
Ulanin ng aruga, pangungulit 'musta na?'
Matulog sa himbing ng yakap, init
Subalit sa katotohanan ng kawalan
Sapat na ang mangarap, masapat
Sa apoy ng pag iisa

No comments: