Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Saturday, July 12, 2014

Saka Na

Pagal na. Kasuugma pa.

Habo ko na muna.

Sa aga na o kung nuarin pa.

Gabos na yan masusurat, magigibo, maaasikaso.

Bako lang ngunyan.

Habo ko na, muna.

No comments: