Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Saturday, September 13, 2014

Sundo

ubos na fries
iphone pa low bat na
wala ka pa
nabilang na
naka step-in, crocs
at flip-flops
wala pa rin
babaeng naka belo
nakadamit ng di pantay ang laylayan
C5 pa rin
pilipinang kasama'y hapon
anak na naka puting boots
anak na maitim at afro
gas paubos sa haba ng trapik
gaano kalayo
ang las pinas sa airport
pumila na sa burger king
wala pa rin ang luntiang sasakyan
ang paghihintay
ng naghihintay
walang sawang hintay
sa darating na't
aabot pa

No comments: