Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Sunday, October 5, 2014

Sana

sana haloy taka pang mabistado
sana mawara ka lang pag nag-uuli, may inaasikaso
sana mayong malisya kitang magturog na magkaibahan
sana magurugmahan sabay an satong pamilya
sana makamati kita kan pagdamay sa saro-saro
sana ang kapungawan, kauyaman malalampasan
sana ang pag-ulay may padudumanan
sana simple lang, tanos satong iribahan
sana bakong arog kaini
nag-aasa na sana, sa sana...

No comments: